Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Phòng có một cái tivi không?"

Dịch:Does the room have a TV?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nougat311

"Is there a TV in the room?" should also be okay

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MrJeese

tại sao lại trước television lại không có "a" mà chỉ có trước TV mới có?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckdung

Has the room had a television? có được không?

3 năm trước