1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tôi đã không từng uống sữa k…

"Tôi đã không từng uống sữa khi tôi còn nhỏ ."

Dịch:I did not use to drink milk when I was little.

July 26, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

Sử dụng when I was young chứ mình chưa từng gặp when I was little.


https://www.duolingo.com/profile/yuiye98

mình cũng rứa


https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

mình cũng thấy when i was a little vô nghĩa, là when i was young chứ, hoặc when i was a boy hay a child thì hay hơn


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

When I was little/young/small: Khi tôi còn nhỏ, không có sai gì đâu bạn, bạn ghi When I was a little mới sai kìa. Một cách khác là When I was a little/small kid


https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

ừm cảm ơn bạn, mình trả lời là when i was young bị sai


https://www.duolingo.com/profile/ljver4ever

Tôi đã không từng => I have not ever chứ, nếu dịch theo động từ quá khứ thì cũng không nên dùng cấu trúc use to, vì used to chỉ thói quen trong quá khứ, thường xuyên diễn ra chứ không chỉ một lần

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.