"Tôi đã không từng uống sữa khi tôi còn nhỏ ."

Dịch:I did not use to drink milk when I was little.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thienancivil

Sử dụng when I was young chứ mình chưa từng gặp when I was little.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/yuiye98

mình cũng rứa

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ljver4ever

mình cũng thấy when i was a little vô nghĩa, là when i was young chứ, hoặc when i was a boy hay a child thì hay hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

When I was little/young/small: Khi tôi còn nhỏ, không có sai gì đâu bạn, bạn ghi When I was a little mới sai kìa. Một cách khác là When I was a little/small kid

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ljver4ever

ừm cảm ơn bạn, mình trả lời là when i was young bị sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ljver4ever

Tôi đã không từng => I have not ever chứ, nếu dịch theo động từ quá khứ thì cũng không nên dùng cấu trúc use to, vì used to chỉ thói quen trong quá khứ, thường xuyên diễn ra chứ không chỉ một lần

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.