1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have never had a clock."

"I have never had a clock."

Dịch:Tôi chưa bao giờ có một cái đồng hồ treo tường.

July 26, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/deKinomy

"Tôi không bao giờ...", is it wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Không bao giờ hả? Đúng luôn


https://www.duolingo.com/profile/DARKMEN.

sao trang ko sua di


https://www.duolingo.com/profile/hunghuyen113

"Tôi chưa từng có một cái đồng hồ" mà cũng bị sai! đề nghị fix lỗi


https://www.duolingo.com/profile/phamhai1

Minh cung bi loi nay


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

I have never had a pretty wife!


https://www.duolingo.com/profile/vothanhcon

sao lại có had vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/Hoangminhduc92

Had là V3 của have/ has


https://www.duolingo.com/profile/Nguyet550245

"Tôi chưa hề có một cái đồng hồ". Câu này mà sai sao?


https://www.duolingo.com/profile/alekalek267

"Tôi chưa từng có một cái đồng hồ ." :| da hell?


https://www.duolingo.com/profile/TranNamTrung

Tôi chưa bao giờ có cái đồng hồ nào


https://www.duolingo.com/profile/Hoa278954

Sao cứ bảo tôi thiếu một từ? Tôi nhận thấy câu trả lời của mình không khác gì đáp án cả. Tại sao vậy?


https://www.duolingo.com/profile/AnhMinh3

Câu này dịch là 'Tôi chưa có một cạ đồng hồ treo tường bao giờ' cũng đúng mà?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.