Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi ghét cách bạn nói chuyện với tôi."

Dịch:I hate the way you talk to me.

0
4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/grucome

i hate the way that you talk to me sai à ad :(

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Lần sau ban nên nhấn nút Báo lỗi ha

0
Trả lời4 năm trước