"We know each other."

Dịch:Chúng tôi quen nhau.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 13
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

We know each other có nghĩa là người A biết người B, và ngược lại!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

hi cau nay la qua moi hoc .hay wa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ToanNguyen1230

"Chúng tôi biết nhau" mới đúng chứ. Còn không thì "Chúng tôi quen biết lẫn nhau" nghe đỡ hơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã chỉnh lại đáp án này, thanks bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We know each other, We know each other, We know each other, We know each other, We know each other, We know each other, We know each other

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhTu8

Đọc thế nào cũng không đúng

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/haquocbao196

we each other

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nguyenbinh951326

Lẽ ra câu này phải dịch là:chúng tôi biết về mỗi người (hoặc chúng tôi biết về nhau)mới đúng chứ.

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.