"We know each other."

Dịch:Chúng tôi quen biết nhau.

July 27, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/mizlyuwu

We know each other có nghĩa là người A biết người B, và ngược lại!


https://www.duolingo.com/profile/peternguyen3210

"Chúng tôi biết nhau" mới đúng chứ. Còn không thì "Chúng tôi quen biết lẫn nhau" nghe đỡ hơn.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đã chỉnh lại đáp án này, thanks bạn


https://www.duolingo.com/profile/lannguyenp

hi cau nay la qua moi hoc .hay wa


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Lẽ ra câu này phải dịch là:chúng tôi biết về mỗi người (hoặc chúng tôi biết về nhau)mới đúng chứ.


https://www.duolingo.com/profile/NguynAnhTu8

Đọc thế nào cũng không đúng


https://www.duolingo.com/profile/NguynTrnGi701708

câu này mình mới thấy lần đầu luôn ấy


https://www.duolingo.com/profile/Ghi878400

"Chúng ta biết nhau" cũng sai, bó tay.


https://www.duolingo.com/profile/VanKhuongH

We know each other


https://www.duolingo.com/profile/baq.duong137

câu này Hack não gê.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.