Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We know each other."

Dịch:Chúng tôi quen nhau.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lannguyenp

hi cau nay la qua moi hoc .hay wa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ToanNguyen1230

"Chúng tôi biết nhau" mới đúng chứ. Còn không thì "Chúng tôi quen biết lẫn nhau" nghe đỡ hơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đã chỉnh lại đáp án này, thanks bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Mxzly
Mxzly
 • 14
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7

We know each other có nghĩa là người A biết người B, và ngược lại!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We know each other, We know each other, We know each other, We know each other, We know each other, We know each other, We know each other

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynAnhTu8

Đọc thế nào cũng không đúng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/haquocbao196

we each other

3 tháng trước