"Mức độ khó khăn gì?"

Dịch:What is the level of difficulty?

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Alstonialts

câu này mình có thể viết là" what is the difficult level? " được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cái này là lỗi dịch câu tiếng Việt có thể gây nhầm lẫn. Câu gốc ý muốn nói mức độ của sự khó khăn trong khi câu nàycủa bạn difficult bổ nghĩa cho danh từ level rồi, nên nó sẽ mang nghĩa khác nhau

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

yes, thank you very much ^^

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.