1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ấy đã không viết cho chú…

"Anh ấy đã không viết cho chúng tôi từ tháng hai."

Dịch:He has not written us since February.

July 27, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/atmt17
  • 1081

Lúc nào thì "write to" và lúc nào chỉ "write" thôi (không có to)


https://www.duolingo.com/profile/khuekin

He has not written for us since February


https://www.duolingo.com/profile/deo0107

"for us" có được ko ạ :V


https://www.duolingo.com/profile/Tannguyen832306

He has not written to us since February


https://www.duolingo.com/profile/Youarebeautiful.

dung from thay cho since duoc khong nhi :))?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.