"Nghề nghiệp của bạn là gì?"

Dịch:What is your profession?

July 27, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KhueNguyen3

" What is your job " không đúng à AD ơi

October 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tuongquyen1

Job k dc đâu bạn, job career và profession khác nhau đấy, mình nói i get a job, như tìm được một công viễ, còn career là chỉ sự nghiệp nói chung, còn profession là kiểu như nghề nghiệp của bạn là gì.

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phamkhanhh

Ủa, mình bấm thì đáp án này vẫn đc chấp nhận mà

March 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tranquyduong

lẽ ra admin phải chỉnh là sự nghiệp mới đúng chứ? professional/ career / job khác nhau ở điểm gì?

November 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LmHng716101

Có khác mà

September 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/LinhMy2

What is your job/career? Có đc không vậy?

July 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ThuThao2

what is your job? thì sai chỗ nào ad

November 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/doremon.an

job đúng đó ad ơi

November 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NhanLe4

Sao job ko đúng vậy ad, điều chỉnh đi...

October 20, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phungbot

Mình viết: what is your job? Mà sai, là sao vậy

October 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Nike110

what's your job? correct?

December 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/khue3

Vì sao job ko đc v

August 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/YuYuNgc

Mình cũg ghi what is your job như các bạn và bị ăn gạch

January 16, 2015

https://www.duolingo.com/profile/chi638099

What là cái gì

July 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/titoto2014

Tớ thấy đáp án của khue nguyen đg mak

August 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/TranNamTrung

What is your occupation

September 20, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Lhuo61

S tui hoc tren lop toan noi la what is your job?

October 19, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.