Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The women speak."

Dịch:Những người phụ nữ nói.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vuduyhoang1993

Đáp án nên được chấp nhận

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Ky_Johan

Cô gái nói

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hieubu37

người đàn bà nói đáp án như vậy sai ah?

3 năm trước