1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Her mother is American."

"Her mother is American."

Dịch:Mẹ của cô ấy là người Mỹ.

July 27, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Pell_Jove

Mĩ k đk à .hix


https://www.duolingo.com/profile/xuanhienchess

ủng hộ .mỹ với mĩ khác gì nhau chứ


https://www.duolingo.com/profile/CherylTran1

My mother is Vietnamese


https://www.duolingo.com/profile/anye-nguyen

Mẹ của cô là người mỹ có gì sai đâu

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.