"Vợ của con trai tôi không có một chiếc xe hơi, nhưng cô ấy có một cái xe đạp."

Dịch:My son's wife does not have a car, but she has a bicycle.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

xe đạp dùng BIKE cũng được mà :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenc

sao "bike" lại không được?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.