"Chúng tôi đi vòng quanh nước Pháp bằng xe hơi."

Dịch:We go around France by car.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thng145766
Thng145766
  • 16
  • 14
  • 105

Sao 'by car' mà không phải 'by the car' cảm ơn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/sen618510

Mình hay bị lẫn lộn giữa France và French. China và Chinese... Help me

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.