"Chúng tôi đi vòng quanh nước Pháp bằng xe hơi."

Dịch:We go around France by car.

July 27, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/sen618510

Mình hay bị lẫn lộn giữa France và French. China và Chinese... Help me

October 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/lin330373

Hãy viết chúng thành 2 cột và so sánh giữa (tên nước) và (con người,ngôn ngữ)

August 2, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Thng145766

Sao 'by car' mà không phải 'by the car' cảm ơn

October 2, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.