1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Duolingo
  4. >
  5. mọi người giúp mình với ạ .

https://www.duolingo.com/profile/duc22081993

mọi người giúp mình với ạ .

mọi người cho mình hỏi cấu trúc của những câu hỏi với từ để hỏi như what,whose, who, thế nào ạ. mình đọc thì hiểu nhưng không biết viết nó thế nào.

July 27, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/khanhlinh397

Whose? - Possession => Hỏi thông tin về sở hữu eg .Whose hat is this? It' s my book. It's mine. What? - Object/Idea/Action =>Hỏi về vật/ý kiến/hành động eg . What is bothering you? What do you want? Who? - Person => Hỏi thông tin về người eg . Who is he?

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/duc22081993

cảm ơn bạn nhiều

July 30, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.