1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô ấy không sợ bất cứ việc g…

"Cô ấy không sợ bất cứ việc gì."

Dịch:She is not afraid of anything.

July 27, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dandysilly

Pai la she does not fear anything b ah


https://www.duolingo.com/profile/RinTranChu

M nghĩ c này là she does not afrair of anything đúng hơn


https://www.duolingo.com/profile/bucketassrabbit

afraid là tính từ bạn


https://www.duolingo.com/profile/Pisces_Angel

"she is not scared of anything" vẫn đúng mà :v


https://www.duolingo.com/profile/Larnia_Ling

She is not fear anything => câu này sai sao? =.=


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

She is not fearful...dùng fear (danh từ/động từ) là sai ngữ pháp


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

She is not scared of, cần phải biến đổi scare thành từ loại phù hợp đúng theo ngữ pháp tiếng Anh


https://www.duolingo.com/profile/Min231827

Sao k dùng "scare" đc nhỉ? Ai bảo mình với


https://www.duolingo.com/profile/LyNguyenCongDuy

scare là sợ. scared of là bị gì đó làm sợ.


https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Anything sao không có s vậy mọi người


https://www.duolingo.com/profile/HuynNguynT17676

She doesn't scare of anything được ko nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/LyNguyenCongDuy

does tả về việc làm của họ, is tả về đặc tính của họ


https://www.duolingo.com/profile/Sonnaw

Vãi nước mắt


https://www.duolingo.com/profile/builongBin

Câu của tôi viết là một cách diễn đạt khác sai ở chỗ nào ?!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.