"Cô ấy không sợ bất cứ việc gì."

Dịch:She is not afraid of anything.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dandysilly

Pai la she does not fear anything b ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

"she is not scared of anything" vẫn đúng mà :v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/RinTranChu

M nghĩ c này là she does not afrair of anything đúng hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bucketassrabbit

afraid là tính từ bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Larnia_Ling

She is not fear anything => câu này sai sao? =.=

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

She is not fearful...dùng fear (danh từ/động từ) là sai ngữ pháp

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hieunghia250293

Scare ko đc sao :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

She is not scared of, cần phải biến đổi scare thành từ loại phù hợp đúng theo ngữ pháp tiếng Anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynNguynT17676

She doesn't scare of anything được ko nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Min231827

Sao k dùng "scare" đc nhỉ? Ai bảo mình với

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.