"Cô ấy không sợ bất cứ việc gì."

Dịch:She is not afraid of anything.

July 27, 2014

12 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/dandysilly

Pai la she does not fear anything b ah

January 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/RinTranChu

M nghĩ c này là she does not afrair of anything đúng hơn

April 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/bucketassrabbit

afraid là tính từ bạn

July 30, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Larnia_Ling

She is not fear anything => câu này sai sao? =.=

December 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

She is not fearful...dùng fear (danh từ/động từ) là sai ngữ pháp

March 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hieunghia250293

Scare ko đc sao :(

February 9, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

She is not scared of, cần phải biến đổi scare thành từ loại phù hợp đúng theo ngữ pháp tiếng Anh

March 11, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Min231827

Sao k dùng "scare" đc nhỉ? Ai bảo mình với

October 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Pisces_Angel

"she is not scared of anything" vẫn đúng mà :v

July 27, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuynNguynT17676

She doesn't scare of anything được ko nhỉ?

September 14, 2016

https://www.duolingo.com/profile/duong762907

Vì sao phải dung of vậy mọi người

August 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Anything sao không có s vậy mọi người

September 17, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.