1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Are you born in July?"

"Are you born in July?"

Dịch:Bạn được sinh ra vào tháng bảy à?

July 27, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Sao mục "động từ quá khứ" lại có câu này vậy?


https://www.duolingo.com/profile/phd2991

Phải là were you born chứ nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/truongnx

Đây là câu bị động. Dịch như duolingo có vẻ ko chuẩn


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Ừ đúng là như thế :)


https://www.duolingo.com/profile/BrunoPacke

Xem lại đi chứ born vừa là v1 v2 cúng là v3 nên câu này không sai


https://www.duolingo.com/profile/KenyNguyen92

câu này phải là "were you born " chứ


https://www.duolingo.com/profile/BaoToan95

bạn đã sinh vào tháng bảy ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.