"Are you born in July?"

Dịch:Bạn được sinh ra vào tháng bảy à?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

Sao mục "động từ quá khứ" lại có câu này vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phd2991

Phải là were you born chứ nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/truongnx

Đây là câu bị động. Dịch như duolingo có vẻ ko chuẩn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ừ đúng là như thế :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Exactly

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BrunoPacke

Xem lại đi chứ born vừa là v1 v2 cúng là v3 nên câu này không sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/KenyNguyen92

câu này phải là "were you born " chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

bạn đã sinh vào tháng bảy ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.