"Are you born in July?"

Dịch:Bạn được sinh ra vào tháng bảy à?

7/27/2014, 4:16:54 PM

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

Sao mục "động từ quá khứ" lại có câu này vậy?

11/3/2014, 2:49:40 AM

https://www.duolingo.com/phd2991

Phải là were you born chứ nhỉ

11/30/2014, 10:57:04 AM

https://www.duolingo.com/truongnx

Đây là câu bị động. Dịch như duolingo có vẻ ko chuẩn

7/27/2014, 4:16:54 PM

https://www.duolingo.com/Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ừ đúng là như thế :)

8/1/2014, 2:19:56 PM

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Exactly

8/23/2014, 12:47:46 AM

https://www.duolingo.com/BrunoPacke

Xem lại đi chứ born vừa là v1 v2 cúng là v3 nên câu này không sai

2/3/2015, 8:27:35 AM

https://www.duolingo.com/KenyNguyen92

câu này phải là "were you born " chứ

2/22/2015, 9:57:55 AM

https://www.duolingo.com/BaoToan95

bạn đã sinh vào tháng bảy ?

2/25/2015, 1:22:58 AM
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.