"I saw her before."

Dịch:Tôi đã thấy cô ấy trước đây.

July 28, 2014

16 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/liencoi9999

I have seen her before mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/nguynhuyn0

tôi cũng nghĩ như bạn


https://www.duolingo.com/profile/DinhThong13

Đây là qk đơn vẫn đúng ạ.


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Cũng đúng, còn theo ngữ cảnh. Nếu hiện tại gặp lại và nói về she như vậy. Còn saw là quá khứ, từ đó tới nay chưa thấy lại. Nói vậy đúng ko bạn?


https://www.duolingo.com/profile/khuekin

Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây


https://www.duolingo.com/profile/hugtute

tôi đã thấy cô ấy trước lúc trước. Sai !


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

trước đây tôi đã thấy cô ấy ... sai tôi đã thấy cô ấy trước đây... Đúng


https://www.duolingo.com/profile/P.H.Quan

haizz. trước kia tôi đã nhìn thấy cô ấy


https://www.duolingo.com/profile/danghdbm

nguoi ta khong doc cho toi


https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

Sao không phải là I have saw her before Các bạn nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

See /saw /seen (v) : nhìn thấy. Before : "trước đây", cụm từ này không rõ thời điểm (cụ thể cách bao lâu ?). Do vậy câu này khuyên viết ở thì HTHT : I have seen her before !


https://www.duolingo.com/profile/HaiLa142308

Mình đồng ý.


https://www.duolingo.com/profile/NguynthiNh463186

Định thắc mắc giống bạn.


https://www.duolingo.com/profile/GiaHuy07

Tôi đã thấy cô ấy trước.


https://www.duolingo.com/profile/ldng686920

Duolingo đang nhầm giữa quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành


https://www.duolingo.com/profile/MaiXun58521

I have seen her before

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.