Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I saw her before."

Dịch:Tôi đã thấy cô ấy trước đây.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/liencoi9999

I have seen her before mới đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynhuyn0

tôi cũng nghĩ như bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/khuekin

Tôi đã nhìn thấy cô ấy trước đây

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Sao không phải là I have saw her before Các bạn nhỉ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynthiNh463186

Định thắc mắc giống bạn.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/hugtute

tôi đã thấy cô ấy trước lúc trước. Sai !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 943

trước đây tôi đã thấy cô ấy ... sai tôi đã thấy cô ấy trước đây... Đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/traidatto

haizz. trước kia tôi đã nhìn thấy cô ấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/danghdbm
danghdbm
  • 11
  • 11
  • 2
  • 2

nguoi ta khong doc cho toi

2 năm trước