1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "That region has produced exc…

"That region has produced excellent wine."

Dịch:Vùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời.

July 28, 2014

8 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/khuekin

Câu này không có "a" hay "the" sao vẫn dịch được là "một" nhỉ

July 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Tieupi

'' một loại'' ở đây so không thấy có dấu hiệu nhân biết,ai biết chỉ mình dùm với

March 24, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ngoalong186

"khu đó đã sản xuất rượu tuyệt hảo" không được chấp nhận? Kỳ nhỉ.

November 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/nguyenedu

"một" là thế nào?

August 27, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dr.tranvinh

Wine nghĩa là rượu vang!

February 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Walker259937

Làm gì có từ nào nghĩa "một loại"? Cần xem xét lại

November 7, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dng295692

That region has produced excellent wine

August 21, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Vùng đó đã sản xuất rượu vang tuyệt vời.

December 21, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.