"Thatregionhasproducedexcellentwine."

Dịch:Vùng đó đã sản xuất một loại rượu tuyệt vời.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khuekin

Câu này không có "a" hay "the" sao vẫn dịch được là "một" nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

'' một loại'' ở đây so không thấy có dấu hiệu nhân biết,ai biết chỉ mình dùm với

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dr.tranvinh

Wine nghĩa là rượu vang!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoalong186

"khu đó đã sản xuất rượu tuyệt hảo" không được chấp nhận? Kỳ nhỉ.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenedu

"một" là thế nào?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Walker259937

Làm gì có từ nào nghĩa "một loại"? Cần xem xét lại

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dng295692

That region has produced excellent wine

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Vùng đó đã sản xuất rượu vang tuyệt vời.

4 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.