Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The lecture is today."

Dịch:Bài giảng là vào hôm nay.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngancoi

Câu này tối nghĩa quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

That's duolingo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngtphu0905

hôm nay có bài diễn thuyết ko dc á

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Liaf96
Liaf96
  • 15
  • 11
  • 5

Bài thuyết trình được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuvnl
thuvnl
  • 24
  • 16
  • 2

Câu này không giống tiếng Việt

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhTVT

yêu cầu đéo dịch động từ tobe.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THEWHITERS

bai hoc ko duoc a

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmTuyn19

Nói đúng theo tiếng việt thì sai. Chịu quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huycankts

Câu này dịch chuối thế

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongkak
Phuongkak
  • 25
  • 11
  • 94

Chuối

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Mình nghĩ ,bài giảng hôm nay ,là đủ

1 tháng trước