"Vào những buổi chiều thứ tư chúng tôi uống trà.."

Dịch:On the Wednesday afternoons we drink tea.

July 28, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

on the wednesday dc k nhi? sai thi tai sao khong duoc dung "the" z

July 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/loadfim

"we drink tea in the afternoon Wednesday" không dc hả ta?

July 28, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.