"If he gives us one more opportunity, he definitely believes in us."

Dịch:Nếu anh ta cho chúng ta một cơ hội nữa, anh ta nhất định tin tưởng vào chúng ta.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyenduythai143

Dài nhất mình gặp luôn ...lol

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Alstonialts

tôi với chả ta

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MrJeese

mới bị luôn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thangnv16

chuẩn đấy

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhBuiQua

Đưa cho is wrong @_@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/henbim

Một cơ hội nữa vơí thêm một cơ hội có khác nhau không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/The_Manh_Nguyen

Mod kiểm tra lại câu này xem tại sau lại check lâu vậy!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.