"Chúng tôi có sữa."

Dịch:We have milk.

July 28, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nhthe

nếu bỏ some trước milk thì sẽ là; chúng tôi có một chút sữa, chứ không phải là; chúng tôi có sữa như đề bài.

October 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngockhanh0

sao ko có some trc milk vậy mn

July 28, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.