Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi có sữa."

Dịch:We have milk.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhthe

nếu bỏ some trước milk thì sẽ là; chúng tôi có một chút sữa, chứ không phải là; chúng tôi có sữa như đề bài.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngockhanh0

sao ko có some trc milk vậy mn

4 năm trước