"Không ai nói với tôi."

Dịch:Nobody speaks to me.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

"nobody tell me" cũng được mà :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NaBngSun

Tell cũng đc nhưng phải là "tell sờ" :))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocnguyen1974

nobody say to me cũng được chứ nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGCNG581522

no one talks to me

2 năm trước

https://www.duolingo.com/daxuaganktem20gg

???? có câu nobody để yên , có câu lại thêm "s" ????? thế là thế nào vậy ???

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.