"Những đứa con của tôi có những câu hỏi thú vị."

Dịch:My children have the interesting questions.

July 28, 2014

15 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/LinhMy2

The interesting questions có được ko?

July 28, 2014

https://www.duolingo.com/profile/thuyxeo

Tại sao chọn câu nào cũng sai zj


https://www.duolingo.com/profile/DoThanhThu

Sao phải thêm the interesting vậy ad.


https://www.duolingo.com/profile/LuongHien4

Ai đó làm ơn giải thích hộ câu này cụ thể vơdi nào


https://www.duolingo.com/profile/Minhvietphung

thêm "s" vào sau children chứ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/butterfly1325

children đã là số nhiều rồi bạn, số ít là child :)


https://www.duolingo.com/profile/HongLinhTr4

Children là số nhìu của child rồi. Sao thêm "s" được :D


https://www.duolingo.com/profile/phantra

Admin xem lại, không chọn my kid thì sai, chọn cũng sai, là sao


https://www.duolingo.com/profile/super_junior_13

Tại sao câu nào cũng sai


https://www.duolingo.com/profile/HongLinhTr4

Sai vì mấy bạn chọn thiếu 1 câu. Tức là có 2 câu đúng và 1 câu sai. 2 câu đúng chỉ khác nhau mạo từ "The", vì the có hay không cũng được. Trong câu này có thể hiểu có "the" sẽ nói chính xác câu trả lời, còn không có "the" hiểu là những câu trả lời đó chung chung thôi.


https://www.duolingo.com/profile/PhucLinh97

"Những đứa con" thì phải là "my childrens" chớ nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/TrnThuGian6

sao some questions lại không đúng


https://www.duolingo.com/profile/Stanlemark

tại sao sau children lại là "have"


https://www.duolingo.com/profile/TrnThuGian6

my children= they mà they thì tất nhiên phải là have

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.