"Những đứa con của tôi có những câu hỏi thú vị."

Dịch:My children have the interesting questions.

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LinhMy2

The interesting questions có được ko?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyxeo

Tại sao chọn câu nào cũng sai zj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DoThanhThu

Sao phải thêm the interesting vậy ad.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LuongHien4

Ai đó làm ơn giải thích hộ câu này cụ thể vơdi nào

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/Minhvietphung

thêm "s" vào sau children chứ nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/butterfly1325

children đã là số nhiều rồi bạn, số ít là child :)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLinhTr4

Children là số nhìu của child rồi. Sao thêm "s" được :D

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phantra

Admin xem lại, không chọn my kid thì sai, chọn cũng sai, là sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/super_junior_13

Tại sao câu nào cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLinhTr4

Sai vì mấy bạn chọn thiếu 1 câu. Tức là có 2 câu đúng và 1 câu sai. 2 câu đúng chỉ khác nhau mạo từ "The", vì the có hay không cũng được. Trong câu này có thể hiểu có "the" sẽ nói chính xác câu trả lời, còn không có "the" hiểu là những câu trả lời đó chung chung thôi.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhucLinh97

"Những đứa con" thì phải là "my childrens" chớ nhỉ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnThuGian6

sao some questions lại không đúng

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.