Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I pass the plate to the waiter."

Dịch:Tôi chuyển cái đĩa cho người bồi bàn.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lynhthi

tôi chuyền đĩa cho nam bồi bàn - sai, tôi chuyền đĩa cho anh bồi bàn mới chịu cơ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quocbao1501

tôi chuyển cái đia cho anh bồi bàn,sai ở đâu?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tathuymannhi

ko lẽ dulingo cho rằng bạn sai? hay he mới là anh? hỉu sai đó

3 năm trước

https://www.duolingo.com/specialdacbiet

sao chuyền lại gần đúng mà chuyển lại đúng ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buiphuongl1

chuyển đĩa cho bồi bàn cũng khác gì chuyển đĩa cho người bồi bàn:(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DngTrng11

"Tôi chuyển cho người bồi bàn cái đĩa" khác với " Tôi chuyển cái đĩa cho người bồi bàn" ư?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhMy2

Cho nam bồi bàn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duongngoc135

vô lý :(((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyMy256546

Nam phục vụ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangHiep789185

Có sẳn câu trả lời ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tranggumi2007

câu này hơi vô lí mong DUO xem lại - Tôi chuyển đĩa cho người bồi bàn . gần đúng tại sao nhỉ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhNguyen383091

tôi chuyển đĩa cho anh bởi bạn sai chỗ nào

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thanh15576

tôi chuyển cho người bồi bàn cái đĩa cx bị sai sao

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/khoi904400

Tôi trả đĩa cho bồi bàn không đc sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hng129067

Cau vo van wa

3 năm trước