Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thế hệ này không học được bất cứ cái gì."

Dịch:The generation does not learn anything.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

This generation

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Giang.Thanh

This generation cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLock

this generation does not learn anything

4 năm trước

https://www.duolingo.com/alexduc

"This generation" sẽ sát nghĩa hơn, nếu theo đáp án là "The generation" thì câu hỏi phải là "Một thế hệ" mới đáp ứng được!

4 năm trước