"Tôi nấu bữa trưa cho gia đình mình."

Dịch:I make lunch for my family.

July 29, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dangtrunghai

"I cook the lunch" lại không được nhỉ.

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Watson_Julie1509

mình dùng I cook lunch được chấp nhận nhé bạn. Cook lunch chứ không có the nhé bạn ;)

July 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/songngu91

mình cũng thắc mắc vậy..???

August 2, 2014

https://www.duolingo.com/profile/cunkute_2015

Bộ mấy ông ko đọc đoạn cuối à

June 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/T.U.S.

Thiếu "cho gia đình tôi" kia kìa =.='

September 13, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nhoctiukenvin

Make và cook khác nhau như nào ???

August 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tiennk123

Make là làm .còn cook là nấu .trên dùng I make lunch là tôi làm bửa trưa giống tôi nấu bửa trưa

August 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/conmeogia

Vào từ điển Cambridge Dictionary thì người ta có câu là: "I made pasta for our guests." Có lẽ trong câu này cũng tương tự vậy.

August 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/long851308

sao nhỉ

March 30, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chui857101

Có ai chỉ giúp mình made và make khác nhau như thế nào không? Thanks

January 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Lcyuc

made là quá khứ của make

May 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/duymobile7

Đồ đồ đáng ghét

August 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DungNguyen2319

I cooks lunch for my family

June 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Lcyuc

cook không s nhé

May 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ngochinh1

Lunch meal thì sao lại sai

October 4, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.