1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We have to cover the windows…

"We have to cover the windows."

Dịch:Chúng tôi phải che những cửa sổ.

July 29, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguyenducH299335

chúng ta phải che chắn các cửa sổ


https://www.duolingo.com/profile/Holmes_Conan.6-2

che lại thì khác che à?


https://www.duolingo.com/profile/immigrationlaw

add ơi "những" với "các" là như nhau mà


https://www.duolingo.com/profile/vuhoangbg

chúng tôi phải che phủ cửa sổ


https://www.duolingo.com/profile/NguyenducH299335

chúng ta phải che chắn các cửa sổ


https://www.duolingo.com/profile/KingL.Bradley

Thiếu dấu . cuối câu là sai ❤❤❤?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.