"Wehavetocoverthewindows."

Dịch:Chúng tôi phải che những cửa sổ.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenducH299335

chúng ta phải che chắn các cửa sổ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/batoan

tối nghĩa vãi bọc lại ko dc ak

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

người ta che các cửa sổ với những màn cửa .

"Bọc cửa sổ" lại mới nghe lần đầu . Bọc cửa sổ bằng cách nào vậy bạn ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hcqhvn

Che cua so chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

"Bọc cửa sổ", đúng là tối nghĩa thật :)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/immigrationlaw

add ơi "những" với "các" là như nhau mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhoangbg

chúng tôi phải che phủ cửa sổ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenducH299335

chúng ta phải che chắn các cửa sổ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/THIENKHOI2007

Không hiểu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KingL.Bradley

Thiếu dấu . cuối câu là sai WTF?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.