"The name"

Dịch:Tên

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vietminh263

có lỗi : không có tiếng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lequangtrung

khó nghe phát âm ghê

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tinh.trant

Tên gọi = sai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.