"The name"

Dịch:Tên

July 29, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/vietminh263

có lỗi : không có tiếng

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

khó nghe phát âm ghê

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tinh.trant

Tên gọi = sai

September 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.