"She lost the election by one vote."

Dịch:Bà ấy đã thua cử bởi một phiếu.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaiNguyenQ2

Cô ấy đã thất cử bởi một phiếu bầu

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hung.soge
hung.soge
  • 25
  • 8
  • 7
  • 262

Cập nhật thêm đáp án

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/knguyen1234

Vote(phiếu) mà lại nghe thành goat(con dê)mới hay đó????*

2 năm trước

https://www.duolingo.com/caotanthiet

Thua cử là gì trời.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/onliva2

Mất cả phút tìm chữ "bầu" mà không thấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/binhhuynht

Cử là cái gì?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418

Bầu cử đó bạn!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She lost the election by one vote, she lost the election by one vote, she lost the election by one vote, she lost the election by one vote, she lost the election by one vote

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Tôi đồng ý với comment của các bạn trên.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vuongquocls

Dịch vl thâtu

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.