"He is a man of the people and for the people."

Dịch:Anh ấy là một người đàn ông của nhân dân và vì nhân dân.

July 29, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

câu này dùng cho quân đội nhân dân thì hay "Vì nước quên dân, vì thân phục vụ" :)

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngdmanh

Where is he

April 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhanHuuThu

hay à

June 28, 2015

https://www.duolingo.com/profile/KitTrn5

Anh ấy là đàn ông của nhân dân và vì nhân dân. Mà sao ko dc?

July 7, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khiem600601

Một người đàn ông

September 12, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TungLm3

Từ for nghe cứ như từ four

November 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/sanyoloto

anh ay la nguoi dan ong cua moi nguoi va vi moi nguoi duoc khong

July 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/HoangTranD3

Được nhé

September 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/TrongDuong6

mới đọc hk biết dịch s luôn và khi đọc xong vẫn vậy

March 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Cuuvuive88

Có ai đúng ngay lần đầu chưa biết đáp án ko@#%&-

March 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.