Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He is a man of the people and for the people."

Dịch:Anh ấy là một người đàn ông của nhân dân và vì nhân dân.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Binh.Pham

câu này dùng cho quân đội nhân dân thì hay "Vì nước quên dân, vì thân phục vụ" :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngdmanh

Where is he

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanHuuThu

hay à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KitTrn5

Anh ấy là đàn ông của nhân dân và vì nhân dân. Mà sao ko dc?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TungLm3

Từ for nghe cứ như từ four

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sanyoloto

anh ay la nguoi dan ong cua moi nguoi va vi moi nguoi duoc khong

1 tháng trước