"Anh ấy giải thích về nghề nghiệp."

Dịch:He explains the profession.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Pisces_Angel

CAREER cũng có nghĩa là nghề nghiệp, nên đưa nhiều từ đồng nghĩa vào để dễ học.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Mình thấy career thịnh hành hơn cả.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/azooo333555

"he explains about the profession"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/azooo333555

"he explains about the profession"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongueh

career cũng có nghĩa là nghề nghiệp mờ, mình mún dùng từ đồng nghĩa cho nhớ lâu, mờ sao lại sai vại?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.