Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My parents are Spanish."

Dịch:Bố mẹ của tôi là người Tây Ban Nha.

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/pixuri3006

" bố mẹ của tao là người tây ban nha " không đúng :v

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhduy643080

Đọc chậm thì đúng nhanh lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

My parents are Spanish, my parents are Spanish, my parents are Spanish, my parents are Spanish, my parents are spanish

1 năm trước

https://www.duolingo.com/misNhung

Fieenad

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-AlanWalker-
-AlanWalker-
 • 14
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

cha mẹ tôi người Tây Ban Nha. ma ko dung =(((

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Linhlinh2k5

mk cx bị thế!Bực! :(

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Canberraa1

Ai rảnh cho mình hỏi .-. Streak là gì với .-.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-AlanWalker-
-AlanWalker-
 • 14
 • 7
 • 7
 • 7
 • 5
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

giống giống từ online ý ( số ngày bạn học đầy đủ )

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/chuminhhb

ăn cc rồi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/TunHng350853

Tía má tôi là người tây ban nha.. Sai pét

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/trithanh0909

ngu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trithanh0909

trả cho tôi 100000000000000000000000000 lingots

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trithanh0909

nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trithanh0909

hãy mua cho tôi một bộ lego classic 10709 màu cam (60 mảnh ghép)

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trithanh0909

mua ở tiki đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhung1999

my parents không phải là bố mẹ của tôi chắc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duongdohoang

Tây Ba Nha cũng đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bechailohu

bố mẹ tôi người tây ban nha sao không đúng?

2 năm trước