Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đọc cho họ một sách."

Dịch:She reads them a book.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YooRich
YooRich
  • 24
  • 1496

Nên sửa phần tiếng việt thành: Cô ấy đọc cho họ một quyển sách

4 năm trước