"Cô ấy đọc cho họ một sách."

Dịch:She reads them a book.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/YooRich
YooRich
  • 24
  • 1579

Nên sửa phần tiếng việt thành: Cô ấy đọc cho họ một quyển sách

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.