"She has a different view of things."

Dịch:Cô ấy có một quan điểm khác về mọi thứ.

July 29, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrJeese

theo mình thì nên nói là "những quan điểm khác nhau" hoặc là "một quan điểm khác" ^^

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Đúng vậy, "a different view" thì nên dịch là một quan điểm/góc nhìn khác, còn "different views" mới được dịch thành các quan điểm KHÁC NHAU.

July 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.