"She has a different view of things."

Dịch:Cô ấy có một quan điểm khác về mọi thứ.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MrJeese

theo mình thì nên nói là "những quan điểm khác nhau" hoặc là "một quan điểm khác" ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NamLQ
NamLQ
Mod
  • 20
  • 2

Đúng vậy, "a different view" thì nên dịch là một quan điểm/góc nhìn khác, còn "different views" mới được dịch thành các quan điểm KHÁC NHAU.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hanoi.numi

Cô ấy có một quan điểm khác với mọi thứ cũng được chứ mod?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Cung_Phu

Mọi điều mà không đc a,

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiKhoi3

Nhiều điều hay nhiều việc cũng giống nhau mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhNhi75128

Câu này nên chấp nhận nhiều đáp án mới phải. Sao phải dùng đúng chữ đó mới chịu

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/danh1610

She has a different view of things

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/huynhngocb7

Cô ta có một cách nhìn khác vể mọi thứ ??

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

Mình thay "of" bằng "about" được không admin

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.