https://www.duolingo.com/HanVietHai

Help, đăng ký học song song hai ngôn ngữ

Mọi người ơi, nếu muốn học cùng lúc hai ngôn ngữ trên cùng một tài khoản có được k nhỉ? Mình không biết vào chỗ nào

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Chuyển qua chuyển lại các ngôn ngữ và chọn học ngôn ngữ mới ở đây nhé https://www.duolingo.com/settings/direction

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tu2007q

nj

4 tháng trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.