https://www.duolingo.com/profile/HanVietHai

Help, đăng ký học song song hai ngôn ngữ

Mọi người ơi, nếu muốn học cùng lúc hai ngôn ngữ trên cùng một tài khoản có được k nhỉ? Mình không biết vào chỗ nào

July 29, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Chuyển qua chuyển lại các ngôn ngữ và chọn học ngôn ngữ mới ở đây nhé https://www.duolingo.com/settings/direction

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tu2007q

nj

July 24, 2018
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.