"Tomorrow it is my last day."

Dịch:Ngày mai là ngày cuối cùng của tôi.

July 29, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

if tomorrow is my last day then... nhờ các bạn thêm vào các câu ý nghĩa với :)


https://www.duolingo.com/profile/hongnhung88

mình nghĩ là nếu có "it" thì cần phải có thêm dấu phẩy sau "tomorow" nữa.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.