Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tomorrow it is my last day."

Dịch:Ngày mai là ngày cuối cùng của tôi.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Akennaanh

dư chữ it

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

if tomorrow is my last day then... nhờ các bạn thêm vào các câu ý nghĩa với :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongnhung88

mình nghĩ là nếu có "it" thì cần phải có thêm dấu phẩy sau "tomorow" nữa.

4 năm trước