Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like my job."

Dịch:Tôi thích công việc của mình.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Leduy10

Nghề nghiệp sai à ...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/havy7d

"tôi thích công việc mình" cũng sai vậy ư? Không hiểu!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tricuongissac

Nghe ngiep hay viec cung dung ma

1 năm trước

https://www.duolingo.com/sonktxd

tôi thích nghề nghiệp của tôi cũng sai hả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Shining_Star_268

Tôi thích nghề nghiệp của tôi không đc à? Giống nhau mà? -_- :T

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuyTh118679

vãi cả nghề nghiệp sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenKieuKhanh

Toi thich nghe cua toi Sai?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/QucDng253459

Nghe rõ ràng là: I like my dog

4 tháng trước