"I like that."

Dịch:Tôi thích điều đó.

July 29, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/KeeperOfTheLight

tôi thích thế :)


https://www.duolingo.com/profile/moonclover9821

tôi thích như thế này cũng không đúng,bực thiệt


https://www.duolingo.com/profile/phamluutantai1

toi khong nghe ro chu ''that''


https://www.duolingo.com/profile/chinhvu569

Tôi thích điều này Sai mới đeur


https://www.duolingo.com/profile/Bang28031101

I like cat hahaha


https://www.duolingo.com/profile/Chan267232

"Tôi thích điều ấy" khác với "tôi thích điều đó" à :)))


https://www.duolingo.com/profile/thuyduong547583

How you like that BLACKPINK

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.