"Họ có bao nhiêu thời gian?"

Dịch:How much time do they have?

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhimdieu

m cứ tưởng time đi với many chứ nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Time là danh từ không đếm được nên phải dùng với much

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

Nếu là times thì sẽ là many nhỉ? Khi đó sẽ là họ có bao nhiêu lần?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Times lúc này có nghĩa là lần nhưng ở câu này đang hỏi về thời gian mà :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/diepdongphuong

Cũng cũng giống bạn nhim.dieu và bạn binh.pham cũng dùng many . Giờ mình biết thêm time không điếm được nên dùng much nhờ bạn Trang .Thanks Trang nhé

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangNguye364561

Mình cũng vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

how much do they have time ? Sai ngữ pháp hay sao ạ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/lannguyenp

How much do they have time ? Cau nay sai ngu phap phai khong a

11 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.