Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The party is in my neighborhood."

Dịch:Bữa tiệc ở trong vùng lân cận của tôi.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nguyenbangvait

Mình nghĩ "neighborhood" là "hàng xóm" mới đúng.

"Bữa tiệc ở trong nhà hàng xóm của tôi"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TonyNguyen754555

Khu hàng xóm, một khu vực, chứ k phải một nhà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLock

tối nghĩa wá ad phải là nhà hàng xóm chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/El_Loc

bữa tiệc ở trong nhà hàng xóm của tôi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhan1234589

Nhà hàng xóm chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhitmar

Hệ thống đọc câu ở đây là kiểu ghép âm từ trong thư viện âm hay là có người đọc từng câu này vậy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huongdt_fpt

ngu

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TonyNguyen754555

Neighborhood dịch là khu hàng xóm cũng nên được chấp nhận chứ ạ ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/1159697004

dịch là "hàng xóm" mà cũng bị đánh sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/skymtphoan

khu phố k đc à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LTinChu
LTinChu
  • 20
  • 17
  • 8
  • 7

câu dịch tối nghĩa

3 tháng trước