"Tôi hơi mệt."

Dịch:I am a bit tired.

July 29, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

I am little tired. Đúng mà ?


https://www.duolingo.com/profile/kakaybyb

ai giải thích giùm t sao lại phải có a


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

A bit là một cụm từ trong tiếng Anh vốn dĩ đã như thế, chỉ có cách học thuộc thôi :D http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Bit


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh4

Mày nói túm tím


https://www.duolingo.com/profile/duybig

i am tired a little bit không được nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/phuquyxt

Lúc nào a bit, a bit of, a little it of vậy. Hay dùng cái nào cũng như nhau


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh4

I a bit tired hay I am little tired ớ đúng


https://www.duolingo.com/profile/doanbinh4

Sao câu hỏi phải có dấu chấm hỏi ?


https://www.duolingo.com/profile/TiNguyn74628

I am pretty tired đc không ạ


https://www.duolingo.com/profile/Hoan256961

Mình viết i am little tered sai


https://www.duolingo.com/profile/abu770415

I am a bit tired


https://www.duolingo.com/profile/aivan92

"I am tired a bit" không được ạ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.