Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi hơi mệt."

Dịch:I am a bit tired.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kakaybyb

ai giải thích giùm t sao lại phải có a

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

A bit là một cụm từ trong tiếng Anh vốn dĩ đã như thế, chỉ có cách học thuộc thôi :D http://tratu.soha.vn/dict/en_vn/Bit

4 năm trước

https://www.duolingo.com/duybig

i am tired a little bit không được nhỉ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuquyxt

Lúc nào a bit, a bit of, a little it of vậy. Hay dùng cái nào cũng như nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngNguyn499043

I am little tired. Đúng mà ?

6 ngày trước