"Hello."

Dịch:Xin chào.

July 30, 2014

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/NguynThDng334990

Mình rất thích ứng dụng này


https://www.duolingo.com/profile/BchTrng9

Woa ứng dụng này hay quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.