Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Hello."

Dịch:Xin chào.

0
4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/RikarikaMoon

khó gê

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdinhts

lwhuwtge

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/mainguyen501501

dễ mà

0
Trả lời4 năm trước