1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The majority wanted this."

"The majority wanted this."

Dịch:Đa số đã muốn điều này.

July 30, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/dinhquanghieu

"số đông đã muốn điều này" - Đáp án của bài tập gợi ý là "số đông đã muốn điềunày". Không có dấu cách (Space) giữa hai chữ điều này.


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Thanks bạn!


https://www.duolingo.com/profile/khuongkara

Ai có clb nào nhiều người cho xin mã để tớ vào chung


https://www.duolingo.com/profile/Mai-Vu

"đa số đã muốn như vậy" không được hả bạn?


https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

"điều này" chứ không phải là "như vậy" . Câu "đa số đã muốn như vậy" sẽ tương ứng với câu " the majority wanted so"


https://www.duolingo.com/profile/hungvuonggoc

ủa đây mới là câu trả lời đúng này đa số đã muốn điều này


https://www.duolingo.com/profile/HiepPham5

Ko nghe thấy gì hết


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Việc này ,sao sai ??

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.