"The horse eats an apple."

Dịch:Con ngựa ăn một quả táo.

4 năm trước

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MHnhNguyn
  • Nghe nhầm thành The food is an apple =='
4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnPhmKim

Phát âm từ con ngựa kì nha. Nghe như con sói

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truongkute

sàm

3 năm trước

https://www.duolingo.com/XuankakaAs

Sao lại eats mà k phải eat

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/yuriken911

ngựa ăn được táo ak @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

the thì phải là các con ngựa ăn một quả táo chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VKH96

các con ngựa thì sau horse có s nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gatsby512446

Sao eat lại thêm s nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SnNguynThi5

I, you, we, they, là những danh từ trong thì HTD là ko phải thêm s or es. Còn she he it hay chỉ đính danh ai đó phải thêm s or es. Có một vài TH đặc biệt. Tự tìm hiểu nhé

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/ThuyPhan306861

Ngựa sau leo cây@@

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TPhng8

Lâm Thu Nam

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

H

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

Jjjjjjjjjjjkkklllllllllllllllllllllllllllllpplp

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

Gshhfggljhjtkvgfnhveiyfm9ỵộĩựfữý5úồ

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/sinhnguyen10

Cyx

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhAnh853969

làm đúng rùi

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/chikuong

Khó nghe

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoabui10

Nối âm mà.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/duyen749201

,y4

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/duyen749201

Ủgfr890kjhg

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo9pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp0pppp0pppppppppppppppp

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/AnhTun974044

Thiếu câu rồi :((

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

The horse eats an apple. Con ngựa ăn một quả táo

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.