Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The horse eats an apple."

Dịch:Con ngựa ăn một quả táo.

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MHnhNguyn
  • Nghe nhầm thành The food is an apple =='
3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgnPhmKim

Phát âm từ con ngựa kì nha. Nghe như con sói

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocPhuong2004

the thì phải là các con ngựa ăn một quả táo chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VKH96

các con ngựa thì sau horse có s nhé

1 năm trước

https://www.duolingo.com/gatsby512446

Sao eat lại thêm s nhỉ ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/XuankakaAs

Sao lại eats mà k phải eat

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/yuriken911

ngựa ăn được táo ak @@

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThuyPhan306861

Ngựa sau leo cây@@

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/TPhng8

Lâm Thu Nam

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo9pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp0pppp0pppppppppppppppp

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

H

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

Jjjjjjjjjjjkkklllllllllllllllllllllllllllllpplp

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thu708510

Gshhfggljhjtkvgfnhveiyfm9ỵộĩựfữý5úồ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/sinhnguyen10

Cyx

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/MinhAnh853969

làm đúng rùi

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/chikuong

Khó nghe

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/thoabui10

Nối âm mà.

1 tháng trước