"Người phụ nữ nói."

Dịch:The woman speaks.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hangle5

nham thành "she speaks"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luckyloveyou

Sao lai them s la so nhieu ma

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh0123

woman, man, children,...ban phai them s

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennamson

Hu hu cảm ơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh0123

Tai sao lai phai dung 'The' dung truoc Woman nhi???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

The woman speaks

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.