Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Người phụ nữ nói."

Dịch:The woman speaks.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hangle5

nham thành "she speaks"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/luckyloveyou

Sao lai them s la so nhieu ma

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh0123

woman, man, children,...ban phai them s

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennamson

Hu hu cảm ơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanAnh0123

Tai sao lai phai dung 'The' dung truoc Woman nhi???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

The woman speaks

3 năm trước