"Anh ấy ở trên giường."

Dịch:He is in the bed.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

"On bed" được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DANHKK

không, vì thường cái giường sẽ có cây, màn hay thành giường xung quanh Nên người ta sẽ dùng "in"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngUyn180540

On vẫn dùng được mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngUyn180540

Được nha bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tbtran

"He is in the bed." được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngUyn180540

Được bạn ạ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DngVn5

Có 2 đáp án lựn ?. Add rep giúp ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.