Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy và cha tôi là anh em ruột."

Dịch:She and my father are siblings.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/luyenminhtri

câu " she and my dad are siblings" cũng đúng mà!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ChiriAL

chọn cả hai đáp án mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/apollofantastic

Sao từ " sibling" lại thêm s vậy mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mexikumoprovai

sao lại là are mà không phải is

2 năm trước

https://www.duolingo.com/TngQuAn

vì chủ ngữ là số nhiều nên dùng are đó bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTngNg10769

Cả 2 đúng mà

7 tháng trước