"Cô ấy và cha tôi là anh em ruột."

Dịch:She and my father are siblings.

July 30, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HuynhBuiMo

Gg

July 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HuynhBuiMo

Vãi

July 14, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.