"Công trình xây dựng có hai mươi tầng ."

Dịch:The construction has twenty floors.

July 30, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thienancivil

tầng dùng "floor" hay "story" hay "storey" cũng đúng nha mấy bạn.

July 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

mik tưởng story là câu chuyện chứ nhỉ :?

March 14, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dohoanghuy91

Mình cũng nghĩ story là câu chuyện chứ

March 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Luyentam

Sao lại dùng từ chuyên ngành xây dựng vào lãnh vực học hiểu thế này? Ý tôi là học theo cách thông thường không đi sâu vào chuyên ngành.

February 13, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Ngocnguyen572137

nên dùng the building thay the construction thì dễ học hơn -.-the construction chuẩn chuyên ngành quá

May 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LMinh199558

Story cũng có nghĩa như storey (trong tiếng Mỹ).

September 2, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.