"My sister is smaller than you."

Dịch:Chị gái của tôi nhỏ bé hơn bạn.

July 30, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duolingom6

Nếu đáp án như đề nghị thì có thể hiểu là nhỏ tuổi hơn. Do đó đề nghị đáp án chính xác là nhỏ bé hơn.

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

nếu nhỏ tuổi hơn thì sẽ là younger bạn à ^^

October 15, 2014

https://www.duolingo.com/profile/duolingom6

Trong tiếng Anh, "younger" và "smaller" đúng là khác nhau, nhưng trong tiếng Việt "nhỏ hơn" có thể hiểu theo cả hai nghĩa. Với trả lời "nhỏ bé hơn" thì bị bắt lỗi.

October 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

mình nghĩ đáp án như vậy là ổn rồi, vì nếu sử dụng "younger" thì câu sẽ là "trẻ hơn" hoặc "nhỏ TUỔI hơn", còn trong câu này là "nhỏ hơn" - "smaller" là được. Mình thấy đáp án của bạn cũng đúng nhưng có vẻ k dc tự nhiên lắm ^^ dù sao thì bạn cũng nên report để team xem xét lại

October 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTanBuu

"chị" là đủ rồi k cần phải nhất thiết là "chị gái" đâu

July 30, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.