Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My sister is smaller than you."

Dịch:Chị gái của tôi nhỏ bé hơn bạn.

4 năm trước

0 Nhận xét